Asiakaskokemuksen kehittäminen (projekti), 5 op - HOS003AS2A