Strateginen johtaminen matkailuyrityksessä, 5 op - TOU003AS3A