Elämysmuotoilun prosessit ja työkalut, 5 op - TOU003AS2A