Kestävän tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen (projekti), 5 op - TOU002AS2A