Vuorovaikutteisen virtuaalitapahtuman suunnittelu, 5 op - SER014AS3A