Vastuullinen majoitusliiketoiminta, 5 op - HOS001AS3A