LUJOM Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta