DIGI19-I Tietojenkäsittely - monimuotototeutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Viestintäosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1TA003 ICT and Business English 5
       
             
                   
COM1TA012 Monikulttuurinen työyhteisöviestintä 5  
       
               
               
THE1TA001 Tutkimusprosessi 5    
           
                     
   
Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TA010A Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1 3
     
           
                       
COM1TA010B Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2 2  
       
               
               
Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TA011A Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska skriftlig del 2
     
           
                       
COM1TA011B Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska muntlig del 1
     
           
                       
COM1TA011C Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi 2
     
           
                       
Palvelu- ja myyntiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL1TA001 Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä 5
     
           
                       
SAL1TA002 ICT-ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1TA010 Liiketoiminnan matematiikka 5  
       
               
               
BUS1TA011 Yrityksen toiminnot 5
       
             
                   
BUS1TA012 ICT-alan sopimukset 5  
         
                 
           
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Innovointi ja projektityö
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
PRO1TA001A Innovointi 4
       
             
                   
PRO1TA001B Projektityö 3
       
             
                   
PRO1TA001C Projektiviestintä 3
       
             
                   
PRO1TA003 Projektin johtaminen 5    
           
                     
   
3317150132012551006.56.51010662.52.52.52.55500
PROFIILIOPINNOT
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Orientoivat opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
ICT1TA010 Orientaatio ICT-infrastruktuuriin 5
     
           
                       
SWD1TA001 Orientaatio ohjelmistotuotantoon 5
     
           
                       
DIG1TA001 Orientaatio digitaalisiin palveluihin 5
     
           
                       
BIG1TA001 Orientaatio ICT ja liiketoiminta 5
     
           
                       
Liiketoiminta ja ICT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
                                                 
BIG1TA002 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
       
             
                   
BIG1TA003 Liiketoimintaprosessit 5
       
             
                   
BIG4TA020 CRM liiketoiminnassa 5  
         
                 
           
BIG4TA021 Toiminnanohjausjärjestelmät 2 5  
         
                 
           
BIG4TA022 Business Intelligence 5  
         
                 
           
BIG4TA023 ICT-arkkitehtuurit 5  
       
               
               
BIG4TA024 ICT-palvelut ja hankinnat 5  
       
               
               
BIG4TA025 Tietohallintojohtaminen 5  
       
               
               
PRO4TA001 Monialaprojekti 10    
         
                   
       
Digitaaliset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-59 op)
                                                 
DIG1TA002 Käyttäjäkokemus 5
       
             
                   
DIG1TA003 Digitaalisen palvelun protoilu 5
       
             
                   
DIG4TA020 Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
DIG4TA021 Digitekniikat 5  
       
               
               
DIG4TA022 Digiprojekti 5  
       
               
               
DIG4TA023 DigiTuote 5  
         
                 
           
DIG4TA024 DigiStartUp 10  
         
                 
           
MUM8TA001 Basic 3D Design with Blender 3  
         
                 
           
MUM8TA002 3D Extended Course 3  
         
                 
           
MUM8TA003 3D Printing 3    
         
                   
       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                                 
SWD4TA032 Ohjelmointi 1 5
       
             
                     
SWD4TA033 Ohjelmointi 2 5
       
               
                   
SWD4TA003 Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
SWD4TA022 Ohjelmistoprojekti I 5  
         
                 
           
SWD4TA020 Palvelinohjelmointi 5  
         
                 
           
SWD4TA021 Mobiiliohjelmointi 5  
       
               
               
SWD8TA001 Vaatimusmääritys ja vaatimuslähtöinen testaus 5  
       
               
               
ICT-infrastruktuurit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                                 
ICT4TA020 Tietoturvan perusteet 5  
       
               
               
5591130203545461300101017.517.522.522.523236.56.50000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6TA002A Perusharjoittelu 15    
           
                     
   
PLA6TA002B Suuntautumisharjoittelu 15    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ENG8TA062 Englannin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
SWE8TA062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
6000600000033000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 94108580395557511840019.519.527.527.528.528.525.525.599202000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.