AMK-tutkinto, päivätoteutus

MYYNTI17 Myyntityön koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LZ103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
           
                       
SLF1LZ103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
BUS1LZ101A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LZ101B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LZ101C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ORG1LZ101A Yhteistyöosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101B Viestintäosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101C Työsuhdeosaaminen 3
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
CUS1LZ101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LZ101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LZ101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LZ101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ACF1LZ101A Myyjän matematiikka 3
       
             
                   
ACF1LZ101B Yrityksen taloushallinto 9
       
             
                   
ACF1LZ101C Toimitusketjun hallinta 3
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
GLO1LZ101A Globalization and Internationalization 5  
         
                 
           
GLO1LZ101B Communication and Culture 5  
         
                 
           
GLO1LZ101C Language Skills 5  
         
                 
           
Uuden kehittäjä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
RDI1LZ101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LZ101B Myynnin tietojärjestelmät 5  
       
               
               
RDI1LZ101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
6231003230161500016161515887.57.5000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja monikanavainen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL3LZ101A Palveluiden tuotteistaminen 5  
         
                 
           
SEL3LZ101B Monikanavainen myynti 5  
         
                 
           
SEL3LZ101C Tavoitteellinen itsensä johtaminen 5  
         
                 
           
21 päivää yritysmyynnissä
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ101A 21 päivää yritysmyynnissä 10  
         
                 
           
Konsultatiivinen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ102A Konsultatiivinen myynti 7    
         
                   
       
SEL4LZ102B Myynnin juridiikka 3    
         
                   
       
Strategiat ja myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ103A Strategiat ja asiakkuuksien johtaminen 5    
         
                   
       
SEL4LZ103B Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
02525000025250000000012.512.512.512.50000
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Ruotsin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
SWE8LZ101 Ruotsin valmentavat opinnot 5
     
           
                       
SWE8LH102 Diskutera på svenska 3
       
             
                   
SWE8LH103 Skrivkurs på nätet 3  
       
               
               
Englannin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
ENG8LZ101 Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ENG8LH102 Conversation in English 3
       
             
                   
ENG8LH103 English Writing Course on the Web 3  
       
               
               
Espanjan kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
SPA4LH101 Espanja 1 5
     
           
                       
SPA4LH102 Espanja 2 5
       
             
                   
SPA8LF103 Spanish 3 5  
       
               
               
SPA8LF104 Spanish 4 5  
         
                 
           
Ranskan kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
FRE4LH101 Ranska 1 5
     
           
                       
FRE4LH102 Ranska 2 5
       
             
                   
FRE8LF103 French 3 5  
       
               
               
FRE8LF104 French 4 5  
         
                 
           
Saksan kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
GER4LH101 Saksa 1 5
     
           
                       
GER4LH102 Saksa 2 5
       
             
                   
GER8LF103 German 3 5  
       
               
               
GER8LF104 German 4 5  
         
                 
           
Venäjän kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
RUS4LH101 Venäjä 1 5
     
           
                       
RUS4LH102 Venäjä 2 5
       
             
                   
RUS4LH103 Venäjä 3 5  
       
               
               
Työvälineet ja matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
MAT8LZ101 Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Muut opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
SEL8LZ001 Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun 3  
         
                 
           
SEL8LZ002 Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun 1  
         
                 
           
SEL8LZ003 Coaching for the European Sales Competition 2  
         
                 
           
SEL8LZ004 Participating in the European Sales Competition 1  
         
                 
           
SEL8LZ006 Myynnin kansainvälinen viikko 3  
         
                 
           
5751003126262500015.515.51313131312.512.5000000
TYÖHARJOITTELU
(Valitaan kaikki)
                                                 
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LZ101A Asiakaspalveluharjoittelu 7.5  
       
               
               
PLA6LZ101B Puhelinmyyntiharjoittelu 7.5  
       
               
               
Suuntautumisharjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
PLA6LZ102A Ratkaisumyyntiharjoittelu 15    
           
                     
   
01515000150015000007.57.500007.57.500
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
THE7LZ101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 3    
         
                   
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
001800000810000000000445500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 119122580635657653325031.531.5282828.528.532.532.516.516.512.512.500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.