AMK-tutkinto, päivätoteutus

JOURA16 Journalismin koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Syksy 2017

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Journalistinen ilmaisu ja työprosessi
(Valitaan kaikki)
                                                       
ENG2KJ202 Journalism Project in English 5    
         
                     
           
ENG2KJ201 Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti 5  
       
                 
                   
SWE2KJ201 Svenska för journalister 5
       
               
                       
Journalistin työ 1
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU1KJ201A Journalistinen kirjoittaminen 7
     
             
                           
JOU1KJ201B Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
             
                           
JOU1KJ201C Tiedonhankinta 1 3
     
             
                           
JOU1KJ201D Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö 3
     
             
                           
JOU1KJ201E Journalistin kielenhuolto 2
     
             
                           
Journalistin työ 2
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ201A Videotyöskentely 5
       
               
                       
JOU2KJ201B Henkilökuvaus 3
       
               
                       
JOU2KJ201C Haastattelutekniikka 4
       
               
                       
JOU2KJ201E Faktantarkistuksen perusteet 3
       
               
                       
JOU2KJ201G Kehittämistyö 1 2
       
               
                       
JOU2KJ201H Journalistin datankäsittelytaidot 3
       
               
                       
Journalistin työ 3
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ202A Uutis- ja ajankohtaisjournalismi 7  
       
                 
                   
JOU2KJ202B Radiotyö 1 3  
       
                 
                   
JOU2KJ202C Verkkojulkaisemisen perusteet 2  
       
                 
                   
JOU2KJ202D Lehtitaitto 3  
       
                 
                   
Journalistin työ 4
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ203A Narratiivinen journalismi 6  
         
                   
               
JOU2KJ203C Datajournalismi 4  
         
                   
               
JOU2KJ203E Tiedonhankinta 2 2  
         
                   
               
JOU2KJ203F Media ja yleisö 3  
         
                   
               
JOU2KJ203B Kehittämistyö 2 5  
         
                   
               
454050202520205000101012.512.5101010102.52.5000000
Yhteiskunta, media ja talous
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ205 Monimuotoisuus ja journalismi 5    
           
                       
       
JOU2KJ204 Global Challenges for Journalists 5    
         
                     
           
COM2KJ201 Media-analyysi 5    
           
                       
       
COM1KJ201 Muuttuva mediamaisema 5
     
             
                           
Talous ja valta
(Valitaan kaikki)
                                                       
SOC2KJ201A Suomi oikeusvaltiona 3  
       
                 
                   
SOC2KJ201B Politiikka ja vallankäyttö 4  
       
                 
                   
SOC2KJ201C Kansantalous ja hyvinvointi 3  
       
                 
                   
51015050100510002.52.50055002.52.5550000
Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                       
WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen 5      
           
                         
   
WOR2KJ201 Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu 5  
         
                   
               
WOR1KJ202 Toimittaja työmarkkinoilla 5
       
               
                       
Opiskelutaidot ja -välineet
(Valitaan kaikki)
                                                       
WOR1KJ201A Johdatus opiskeluun 3
     
             
                           
WOR1KJ201B Työvälineohjelmistot 2
     
             
                           
Tutkimus ja kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ208 Kehittämistyö 3 5      
           
                         
   
1050105505001002.52.52.52.5002.52.500005500
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                       
PLA6KJ201 Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
PLA6KJ202 Työharjoittelu 2 15      
             
                           
0015150000150015000000007.57.500007.57.5
Vapaavalintaiset ammattiopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                       
JOU8KJ101 Luova kirjoittaminen journalisteille 5  
         
                   
               
JOU8KJ102 Tekstin rakenne ja editointi 5  
         
                   
               
JOU8KJ104 Toimittajan esiintymistaito 5  
         
                   
               
JOU8KJ128 Radiotyö 2 5  
         
                   
               
JOU8KJ108 Valokuvauksen syventävät opinnot 5  
         
                   
               
JOU8KJ215 Kuvankäsittely 5  
         
                   
               
JOU8KJ109 Tv-työ 1 5  
         
                   
               
JOU8KJ130 Tv-työ 2 5  
         
                   
               
JOU8KJ118 Työelämäprojektit 1  
         
                   
               
JOU8KJ119 Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 5  
         
                   
               
JOU8KJ207 Tuottajana toimituksessa 5  
         
                   
               
JOU8KJ208 Toimittaja kielenkäyttäjänä 5  
         
                   
               
JOU8KJ224 Syventävä ammattiosaaminen 5  
         
                   
               
JOU8KJ235 Journalistin koodaustaidot 5  
         
                   
               
JOU8KJ236 Journalismin uudet keinot 5  
         
                   
               
JOU8KJ237 Teematoimitus 5  
         
                   
               
JOU8KJ238 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5  
         
                   
               
JOU8KJ239 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5  
         
                   
               
JOU8KJ240 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka 5  
         
                   
               
JOU8KJ140 Radiotyö 3 5  
         
                   
               
JOU8KJ242 Toimittajan esiintymistaito 2 5  
         
                   
               
JOU8KJ243 Teematoimitus 2 5  
         
                   
               
JOU8KJ244 Uutisanalyysi 5  
         
                   
               
011100000111000000000055.555.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60166352530303013625101015151515151515686812.512.555557.57.5

Kuvaus

SYYSKUUSSA 2016 TAI SEN JÄLKEEN ALOITETTU JOURNALISMIKOULUTUS

Rakenne:
Perusopinnot 35 op
Ammattiopinnot 120 op
Vapaasti valittavat opinnot 40 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op (yhdessä tai useammassa osassa)

Sisältö:
Journalistinen ilmaisu ja työprosessi 90 op
Yhteiskunta, media ja talous 35 op
Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys 45 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaavalintaiset opinnot 40 op