AMK-tutkinto, päivätoteutus

ASSI16 ASSI16
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Johtaminen ja HR
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA4LS201 Ihmiset organisaation voimavarana 5  
         
                 
           
LEA4LS202 HRM Projekti 5    
           
                     
   
Juridiikka
(Valitaan kaikki)
                                                 
LAW4LS201 Yrityksen oikeudelliset vastuut 5  
         
                 
           
LAW4LS202 Ajankohtaista työelämän juridiikkaa 5    
           
                     
   
Kokoukset ja tapahtumat
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER4LS201 Kansainväliset kongressit ja konferenssit 5  
         
                 
           
SER4LS202 Tapahtumajärjestämisen johtaminen 5    
           
                     
   
Markkinointi, myynti ja palvelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR4LS201 Markkinointi - käytännöt ja verkostot 5  
         
                 
           
COM4LS202 Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5                                                  
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACC8LS060 Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3                                                  
ACC8LS222 Palkkahallinnon perusteet 2                                                  
Yhteisöviestintä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM4LS201 Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi 5  
         
                 
           
COM4LS202 Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5    
           
                     
   
Yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
WOR8HH010 StartUp School - Developing Entrepreneurial Mindset 3  
         
                 
           
028200000280200000000141400101000
Englannin kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1LS201 Englannin liikekieli 5
       
             
                   
ENG2LS202 Englannin liikeviestintä 5  
         
                 
           
ENG2LS201 Englannin yritysviestintä 5  
       
               
               
COM2LS202 Kansainvälinen liiketoimintaympäristö 5      
           
                       
510050555005002.52.52.52.52.52.500002.52.5
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ranskan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FRE4LS201 Ranskan liikekieli 1 5
     
             
                       
FRE4LS202 Ranskan liikekieli 2 5
       
             
                   
FRE4LS203 Ranskankielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Espanjan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
SPA4LS201 Espanjan liikekieli 1 5
     
           
                       
SPA4LS202 Espanjan liikekieli 2 5
       
             
                   
SPA4LS203 Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä 5  
         
                 
           
Kiinan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
CHI4LE201 Chinese Business Communication 1 5
     
           
                       
CHI4LE202 Chinese Business Communication 2 5
       
             
                   
CHI4LE203 Chinese Business Environment 5  
         
                 
           
Ruotsin kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
SWE4LS201A Ruotsin liikekieli 1: kirjallinen osa 2.5                                                  
SWE4LS201B Ruotsin liikekieli 1: suullinen osa 2.5                                                  
SWE4LS202 Ruotsin liikekieli 2 5
       
             
                   
SWE4LS203 Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
GER4LS201 Saksan liikekieli 1 5
     
           
                       
GER4LS202 Saksan liikekieli 2 5
       
             
                   
GER4LS203 Saksankielinen liiketoimintaympäristö 0  
         
                 
           
GER4LS203A Saksankielinen liiketoimintaympäristö: kirjallinen osa 2.5                                                  
GER4LS203B Saksankielinen liiketoimintaympäristö: suullinen osa 2.5                                                  
GER4LS222A Saksan liikekieli 1, kirjallinen osa 2.5                                                  
GER4LS222B Saksan liikekieli 1, suullinen osa 2.5                                                  
Venäjän kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
RUS4LS201 Venäjän liikekieli 1 5
     
           
                       
RUS4LS202 Venäjän liikekieli 2 5
       
             
                   
RUS4LS203 Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
553000253003000010151515001515000000
Suomen kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIN1LS201 Johdon assistentti tekstitaiturina 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Assistentti palvelumuotoilijana
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER2LS203 Ammatillinen kasvu 2      
           
                       
SER2LS201 Assistentti palveluosaajana 10  
       
               
               
SER2LS202 Tuloksellinen tapahtuma 5  
         
                 
           
SER2LS301 Työelämän kokouskäytännöt 10                                                  
01502001050020000552.52.5000011
Liiketalous
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LS201 Liiketoimintaympäristö tutuksi 10
     
           
                       
BUS2LS202 Strateginen yritystoiminnan kehittäminen 5      
           
                       
BUS1LS202 Yrityksen prosessit 10
       
             
                   
BUS2LS201 Yritystoiminnan suunnittelu 5  
       
               
               
2050510105000555552.52.50000002.52.5
Tietotyön välineet
(Valitaan kaikki)
                                                 
TOO2LS201 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 1 5  
         
                 
           
TOO2LS202 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 2 5    
           
                     
   
TOO1LS201 Työvälineohjelmat 1 5
     
           
                       
TOO1LS202 Työvälineohjelmat 2 5
       
             
                   
1055055050502.52.52.52.5002.52.5002.52.500
Yhteisöviestintä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1LS101 Työelämän tuloksellinen viestintä 5
     
           
                       
COM2LS201 Viestinnällä vaikuttaminen 5  
       
               
               
550050500002.52.5002.52.500000000
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LS003 Työharjoittelu 30    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Opinnäytetyö
(Valitaan yksi)
                                                 
THE7LS102 Opinnäytetyö, Johtaminen ja HR 0    
           
                     
   
THE7LS107 Opinnäytetyö, Juridiikka 0    
           
                     
   
THE7LS103 Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat 0    
           
                     
   
THE7LS104 Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu 0    
           
                     
   
THE7LS106 Opinnäytetyö, Taloushallinto 0    
           
                     
   
THE7LS105 Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä 0    
           
                     
   
THE7LS101 Opinnäytetyö, Yrittäjyys 0    
           
                     
   
THE7LS201 Opinnäytetyön suunnitelma ja menetelmät 5                                                  
THE7LS202 Opinnäytetyö 10                                                  
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5                                                  
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5                                                  
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5                                                  
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0                                                  
001050000001050000000000052.552.500
Assin vapaavalintaiset
(Valitaan opintoja 4 kappaletta)
                                                 
IBU8LS111 Nätverksevenemang 6                                                  
FRE8LS210 Ranskan perusteet 1 5                                                  
FRE8LS220 Ranskan perusteet 2 5                                                  
GER8LS210 Saksan perusteet 1 5                                                  
GER8LS220 Saksan perusteet 2 5                                                  
RUS8LS220 Venäjän perusteet 2 5                                                  
RUS8LS210 Venäjän perusteet 1 5                                                  
SPA8LS210 Espanjan perusteet 1 5                                                  
SPA8LS220 Espanjan perusteet 2 5                                                  
BUS8LS211 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 3                                                  
GER8LE210 German for Beginners 1 5                                                  
GER8LE220 German for Beginners 2 5                                                  
RUS8LE220 Russian for Beginners 2 5                                                  
RUS8LE210 Russian for Beginners 1 5                                                  
ECO8LS100 Tilastojen lukutaito ja yhteiskunta 3                                                  
TOO8LS111 Visuaalisen viestinnän työkaluja 3