Porvoon syventävät opinnot

PORVOOADV

Kuvaus

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op.
Porvoo Campuksen koko syventävien opintojen tarjonta löytyy tästä.

Syventävien opintojen valinta on koulutusohjelmakohtaista siten, että opiskelija voi valita vapaasti 30 op syventäviä opintoja lukuun ottamatta Liiketalouden koulutusohjelman (Liipo) taloushallintoon erikoistuvia opiskelijoita, joiden syventäviksi opinnoiksi kelpaavat vain tietyt rajatut opintojaksot. Lisätiedot koulutusohjelmien sivuilta.

Kieli

suomi

ruotsi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 30 opintopistettä

Keväällä 2021 tarjottavat toteutukset
Aviation Business
AIR3PO301 Airline Business 10 op
AIR3PO302 Airport Business 10 op
AIR3PO303 Air Cargo 10 op
Myynti ja markkinointi
BUS3PO320 Branding 10 op
BUS3PO319 Digital Experience Design 10 op
SAL3PO301 Handelskoncept i Norden 1 5 op
SAL3PO302 Handelskoncept i Norden 2 5 op
SAL3PO303 Konceptplanering 10 op
SAL3PO304 Myynti verkossa 10 op
Event Design and Management
LEA3PO301 Developing Emotional Intelligence 5 op
SAL3PO320 Virtual Experiences in Meetings and Events 5 op
Sustainable Tourism
EXP8RL400 Kiertotalous matkailualalla 5 op
TOU3PO302 Responsible Space Tourism 5 op
BUS3PO310 Risk Management and Responsible Business 10 op
TRA3PO303 Sustainable Nature Tourism 1 5 op
TRA3PO304 Sustainable Nature Tourism 2 5 op
Cultural Tourism e-learning Programme / Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus
TOU3PO310 An Approach to Cultural Tourism 5 op
TOU3PO311 From Idea to Product in Cultural Tourism 5 op
TOU3PO312 Cultural Tourism as a Change Agent 5 op
Talous, liiketoiminta ja yrittäjyys
BUS3PO311 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1 5 op
BUS3PO312 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 2 5 op
BUS3PO315 Service Innovation and Entrepreneurship 10 op
BUS3PO302 Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä 5 op
Kesäopintoina 2021 tarjottavat toteutukset
TOU3PO312 Cultural Tourism as a Change Agent 5 op
TOU3PO302 Responsible Space Tourism 5 op
AIR3PO304 Revenue Management in Airline Business 5 op
Aiemmin tarjotut / myöhemmin tarjottavat toteutukset
BUS3PO305 Artificial Intelligence in Business 5 op
BUS3PO316 Business Analytics 5 op
PSS3PO303 Designing Services 5 op
AIR3PO503 Digital Airline Management 5 op
PSS3PO302 E-Business 10 op
BUS3PO317 Experiential Luxury Business 1 5 op
BUS3PO318 Experiential Luxury Business 2 5 op
BUS3PO306 Foreign Market Expansion to Emerging Markets 5 op
BUS3PO313 From Request for Quotation to Delivery 10 op
BUS3PO321 Futures Thinking, Trends and Transformations 5 op
TRA3PO305 Matkailuelämyksen ABC 5 op
BUS3PO314 Mind the Gap in International Business 10 op
BUS3PO304 Sisäinen laskenta ja raportointi 10 op
PSS3PO301 Strategic Events Solutions 5 op
TRA3PO302 Travel Experience Design 10 op
LEA3PO302 Valmentava ja palveleva esimiestyö 10 op
BUS3PO303 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10 op
BUS3PO301 Yrityksen kirjanpito 5 op