OPO Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus 60 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Ammatillinen opinto-ohjaaja


Ammatilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammatillisen opinto-ohjaajan koulutukseen hakukelpoisuutena on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus (A 986?/1998, § 13, § 13a, § 13b, § 14, § 29).

Koulutus antaa laaja-alaisen kelpoisuuden opinto-ohjaajan tehtäviin toisella asteella ja oppilaanohjaajan tehtäviin perusopetuksessa. Opinnot tuottavat asiantuntemusta, jolle on käyttöä ja tehtäviä kaikissa ohjaustyön ympäristöissä.

Hakuneuvontaa: opehaku@haaga-helia.fi tai 050 501 3079
Hakeminen: www.opintopolku.fi

Laajuus ja kesto

Ammatillisen opinto-ohjaajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Opiskelu joustavasti 12–18 kuukaudessa.

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet arvioidaan ja määritellään henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa, joissa hänelle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). HEKS-prosessi on koko opintojen ajan kehkeytyvä ja tulevaisuuteen suuntautuva.

Opiskelumuoto

Monimuoto.

Ohjelman toteutuksessa korostetaan osaamisen kehittymistä ja toiminnan prosesseja, jolloin työskentelytapa on neuvotteleva, dialoginen. Sisältöjä käsitellään niitä vastaavilla pedagogisilla menetelmillä ja ohjauksellisilla työtavoilla.

Opinto-ohjaajankoulutuksen aikataulut.

Opiskelukieli

Suomi

Opintosuoritukset ja arviointi

H Hyväksytty

Tavoitteet ja rakenne

Ohjauksen perustehtävänä suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä on toimia yhteisöjen ja yksilöiden tukena, kun nämä erilaisissa elämäntilanteissa tekevät koulutustaan, työuriaan ja tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä. Ohjauksen tavoitteena on parantaa kaiken ikäisten ihmisten toimintakykyä ja toimijuutta sekä lisätä heidän yhdenvertaista osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen Kehittymisohjelmat (Opetussuunnitelmat).

Jatko-opinnot

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta tarjoavat monenlaisia yhteistyömuotoja ohjaajan työn kehittämiseen opinto-ohjaajankoulutuksen jälkeen. Erityisesti moniammatillista kehittymistä edistäviin täydennyskoulutuksiin ja tutkimusprojekteihin on toivottavaa saada lisää ohjauksellista näkökulmaa.

Ohjausalan akateemisia jatko-opintoja voi suorittaa muun muassa Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa. Osallistuminen SOPOn ja IAEVG:n toimintaan verkottaa opinto-ohjaajat kehittämään ohjausalan osaamista toisten ohjausammattilaisten kanssa. Ks. https://iaevg.com/. Ks. https://www.sopo.fi/.

Alumnitoiminta

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumneja ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan pedagogiset opinnot.

Yhteystiedot

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

opintopalvelut.aokk@haaga-helia.fi