LITEM19 Liiketoiminnan teknologiat
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
   
       
       
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
 
     
           
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
 
     
           
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5
   
       
       
3002010001010550000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
THE7HM001 Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ICT4HM001 Pilvipalvelut 5
 
     
           
ICT4HM002 ICT-johtamisen parhaat käytännöt 5
   
       
       
ICT4HM003 Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun 5  
   
         
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5  
   
         
   
ICT4HM005 ICT-kokonaisarkkitehtuurit 5  
     
           
ICT4HM006 ICT-hankinnat 5  
     
           
ICT4HM007 ICT-palveluiden ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ENT4HM001 Yrittäjyyden resurssit ja verkostot 5
   
       
       
ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan 10
 
     
           
ENT4HM003 Markkinoi ja kasva 5  
   
         
   
ENT4HM004 Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille 5  
     
           
ENT4HM005 Yrittäjyyden ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
2540151015257.57.5557.57.512.512.5
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Asiakassuhteet ja myynti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
           
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
       
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5  
   
         
   
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5  
     
           
SAL4HM005 Asiakassuhteiden ja myynnin ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Digitaalinen markkinointi ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
           
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
   
         
   
COM4HM004 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 10
   
       
       
COM4HM005 Markkinoinnin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
   
       
       
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5
   
       
       
EXP4HM004 Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
EXP4HM006 Palveluliiketoiminnan ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM002 Esimiesklinikka 5
   
       
       
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5
   
       
       
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5  
   
         
   
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
   
         
   
LEA4HM006 Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa 5  
     
           
LEA4HM007 Johtajuuden ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
           
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
 
     
           
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5
   
       
       
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
   
         
   
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
     
           
STR4HM006 Strategiatyön ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
80753545304517.517.522.522.5151522.522.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15013077.572.552.577.538.838.836.336.326.326.338.838.8