YTI15 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Kevät 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                         
MGT2HY103 Strategia käytännössä 5                                          
MGT2HY102 Muutoksen johtaminen 5                                          
MGT2HY101 Johtamisviestintä 5                                          
Työelämän kehittämisen menetelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
MET4HY201 Excellence in Case Solving Skills 5                                          
MET2HY101 Soveltava tutkimus ja kehittäminen 5                                          
MET2HY102 Ennakointi- ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät 5                                          
MET2HY103 Projektijohtaminen 5                                          
000000000000000000000
Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset syventävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                         
YTI2TV122 Communication Skills in ICT 3
     
           
               
YTI2TV133 Information Architectures 3  
     
             
           
ISM2TX120 ICT Management Best Practices 5
     
           
               
YTI1TV141 Kehittämistehtävän työpaja 3                                          
YTI1TV131 Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 1                                          
83008300000441.51.5000000
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
YTI4TV114 Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät 3  
     
             
           
YTI4TV055 ICTn laatu ja sen johtaminen 5
     
           
               
YTI4TV053 Systeemityön kehittäminen 5
     
           
               
YTI4TV153 Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2 1
   
         
                   
YTI4TV115 Digitaalisten palveluiden kehittämisen johtaminen 5                                          
YTI4TV116 Palvelumuotoilua digiajassa 5                                          
113011030000.50.5551.51.5000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                         
YTI1TV041 Työelämän kehittämistehtävä 30
   
         
           
1515001515000007.57.57.57.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 34210133210000.50.516.516.510.510.5000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.