YTI15 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                         
Työelämän kehittämisen menetelmät
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
000000000000000000000
Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset syventävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                         
YTI2TV122 Communication Skills in ICT 3
     
           
               
YTI2TV133 Information Architectures 3  
     
             
           
ISM2TX120 ICT Management Best Practices 5
     
           
               
83008300000441.51.5000000
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
YTI4TV114 Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät 3  
     
             
           
YTI4TV055 ICTn laatu ja sen johtaminen 5
     
           
               
YTI4TV053 Systeemityön kehittäminen 5
     
           
               
YTI4TV153 Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2 1
   
         
                   
113011030000.50.5551.51.5000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                         
YTI1TV041 Työelämän kehittämistehtävä 30
   
         
           
1515001515000007.57.57.57.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 34210133210000.50.516.516.510.510.5000000