Ylempi amk

YTI Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25.
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-3 vuotta työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna.

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista.

Opiskelumuoto

Intensiivijaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Lähitapaamisia on opintojen alussa n. 2-3 krt viikossa, myöhemmin riippuen opiskelijan valinnoista 1-8 krt kuukaudessa.

Uuden opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 opiskelumuodossa on tapahtunut pieniä muutoksia: Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Itsenäisen opiskelun ja lähitapaamisten määrä riippuvat omasta opintosuunnitelmasta ja siihen valituista opintojaksoista. Opintojaksojen lähitapaamisia järjestetään arki-iltaisin, intensiivisesti arki- ja/tai lauantai-päivinä sekä virtuaalisesti.

Opiskelukieli

Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta.

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä.

Tavoitteet ja rakenne

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma alkoi Helia ammattikorkeakoulussa kevätlukukaudella 2006. Se johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelmassa ovat aloittaneet opiskelijaryhmät kevätlukukausilla 2006-2018.

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa organisaatioiden sekä niiden tietojärjestelmien kehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja parantamaan organisaatioiden kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Pätevyydessä korostuu tietojärjestelmien osaaminen sekä niiden eri osaamisalueiden integrointi sekä keskenään että organisaatioiden toimintaan. Opinnoissa on myös mahdollisuus suuntautua ICT-alan kasvuhakuiseksi ja innovatiiviseksi yrittäjäksi.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

- vaativien tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johtajana
- tietojärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä
- tietojärjestelmiin liittyvissä konsultointi- tai koulutustehtävissä
- itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana ICT-alan yrittäjänä

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskittyy metodisten ja henkilökohtaisten valmiuksiensa kehittämiseen. Toinen lukukausi menee tietojärjestelmien ja niihin liittyvän osaamisen syventämiseen. Toisen lukukauden jälkeen opiskelija käy käsiksi tietojärjestelmäosaamisen syventäviin opintojaksoihin ja laajentaa tuntemistaan vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön avulla.

Koulutuksen rakenne:
Työelämän kehittämismenetelmät 15 op
Johtaminen ja työyhteisö 15 op
Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset syventävät ammattiopinnot 15 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 10 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Uuden master-opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman opintojaksoja on korvattu Liiketoiminnan teknologiat -koulutuksen opintojaksoilla.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien AMK-tutkintojen kursseja. Opiskelija voi myös valita ulkomailla toteutettavia kursseja. Haaga-Helian tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat liittyä organisaation kansainvälistymiseen.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö opinnäytetyön kohdeorganisaation kanssa on tiivistä tutkinnon ajan, kun suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Uramahdollisuudet

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman tuottama ylempi AMK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla alan osaamistaan. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Tieteelliset jatko-opinnot

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi

Koulutuksesta vastaava:
Yliopettaja Heikki Suominen
heikki.suominen(at)haaga-helia.fi