YPA14S Palveluliiketoiminnan johtaminen 2014
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Johtaminen
(Valitaan kaikki)
                           
MGT2HY103 Strategia käytännössä 5
 
     
           
MGT2HY102 Muutoksen johtaminen 5
 
     
           
MGT2HY101 Johtamisviestintä 5  
   
         
   
Työelämän kehittämisen menetelmät
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
MET4HY201 Excellence in Case Solving Skills 5  
   
         
   
MET2HY101 Soveltava tutkimus ja kehittäminen 5  
   
         
   
MET2HY102 Ennakointi- ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät 5  
   
         
   
MET2HY103 Projektijohtaminen 5  
   
         
   
1025100250550012.512.500
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
REG3RY003 Service design ja tuotekehitys palvelutuotteissa 10
 
     
           
REG3RY010 Palvelubrändin hallinta 5  
     
           
REG3RY004 Talouden hallinta ja ohjaus 5
   
       
       
REG3RY006 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5  
     
           
REG3RY020 Vastuullinen liiketoiminta 5
   
       
       
REG3RY021 Esimiehen johtajuus - työnohjaus 5  
     
           
REG3RY022 Developing and Managing Experiences 10
   
       
       
REG3RY016 Sähköinen liiketoiminta 5  
     
           
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7RY001 Opinnäytetyö 30  
     
           
30501020050551010002525
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4075202025501010101012.512.52525