YJO2020 Uudistuva journalismi
Kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto, 60 op

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
 
     
           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
     
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
 
     
           
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
 
     
           
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5
 
     
           
400400002020000000
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
   
       
       
JOU8YJ001 Ammatillisen osaamisen syventäminen 5
 
     
           
JOU8YJ003 Global Challenges for Journalists 5
 
     
           
JOU8YJ006 Media-analyysi 5
 
     
           
JOU8YJ008 Radiotyö 2 5
 
     
           
JOU8YJ010 Tuottajana toimituksessa 5
   
       
       
JOU8YJ011 Tekstin rakenne ja editointi 5
 
     
           
JOU8YJ012 Tv-työ 2 5
 
     
           
JOU8YJ018 Valokuvauksen syventävät opinnot 5
 
     
           
JOU8YJ102 Journalismin uudet keinot 5
   
       
       
JOU8YJ103 Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia 5
   
       
       
JOU8YJ104 Teematoimitus 5
 
     
           
JOU8YJ112 Sosiaalinen media journalismin välineenä 5
 
     
           
JOU8YJ105 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5
 
     
           
JOU8YJ106 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka 5
 
     
           
JOU8YJ107 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5
   
       
       
JOU8YJ108 Toimittajan esiintymistaito 2 5
   
       
       
JOU8YJ009 Radiotyö 3 5
 
     
           
JOU8YJ130 Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva 5
 
     
           
JOU8YJ020 Syventävä ammattiosaaminen 5
 
     
           
1150704500353522.522.50000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 30 op)
 
   
       
THE7HM001 Opinnäytetyö 30
 
   
       
600303000151515150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 21501407500707037.537.50000