YJO2020 Uudistuva journalismi
Kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto, 60 op

Kevät 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
 
     
           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
     
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
   
       
       
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
 
     
           
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5
   
       
       
4003010001515550000
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
   
       
       
JOU8YJ001 Ammatillisen osaamisen syventäminen 5
 
     
           
JOU8YJ003 Global Challenges for Journalists 5
 
     
           
JOU8YJ006 Media-analyysi 5
 
     
           
JOU8YJ008 Radiotyö 2 5
 
     
           
JOU8YJ010 Tuottajana toimituksessa 5
   
       
       
JOU8YJ011 Tekstin rakenne ja editointi 5
 
     
           
JOU8YJ012 Tv-työ 2 5
 
     
           
JOU8YJ018 Valokuvauksen syventävät opinnot 5
 
     
           
JOU8YJ102 Journalismin uudet keinot 5
   
       
       
JOU8YJ103 Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia 5
   
       
       
JOU8YJ104 Teematoimitus 5
 
     
           
JOU8YJ105 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5
 
     
           
JOU8YJ106 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka 5
 
     
           
JOU8YJ107 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5
   
       
       
JOU8YJ108 Toimittajan esiintymistaito 2 5
   
       
       
JOU8YJ110 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5                            
JOU8YJ009 Radiotyö 3 5                            
950504500252522.522.50000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 30 op)
 
   
       
THE7HM001 Opinnäytetyö 30
 
   
       
THE7HM002 Opinnäytetyöpajat 0                            
THE7HM003 Kypsyysnäyte 0                            
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10                            
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10                            
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10                            
THE7HM704 Kypsyysnäyte 0                            
600303000151515150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 19501108500555542.542.50000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.