YJO2017 YJO2017
Kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto, 60 op

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset syventävät opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
JOU2YJ001 Tulevaisuuspaja 5
 
     
           
MET2HY101 Soveltava tutkimus ja kehittäminen 5
 
     
           
1001000055000000
Vapaavalintaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7YJ001 Kehittämishanke 30
 
   
       
3001515007.57.57.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40025150012.512.57.57.50000