STROM21 Strategiatyö organisaatioissa
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
   
       
         
ORD2HM101 Evolving Organisations 5
   
         
       
ORD2HM104 Organisational Behaviour 5
 
     
           
20010100055550000
Suuntautumisopinnot
(Valitaan kaikki)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
             
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
 
       
           
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5  
   
         
     
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5
   
       
       
15510550552.52.55000
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
 
     
           
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10
   
       
       
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
   
         
   
2010101010055555500
Muut syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
STR8HM101 Effective Management Team 5  
   
         
   
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
   
       
       
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5  
   
         
   
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
   
         
   
51505150002.52.57.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 603030303001515151517.512.500

Kuvaus

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot 20 op - Tutkimuksellinen kehittäminen, Data-analytiikka, Evolving Organisations ja Organisational Behaviour.

Suuntautumisopinnot 20 + 30 op - Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat, Strategia käytännössä, Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö ja Talouden johtaminen strategiatyössä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Muut syventävät opinnot 20 op - Suositellaan valitsemaan seuraavat opintojaksot: Effective Management Team, Strateginen brändin johtaminen, Strateginen henkilöstöjohtaminen ja Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous.

Muihin syventäviin opintoihin suositeltujen opintojaksojen sijaan, voit valita opintojaksoja muista Haaga-Helian ja muiden korkeakoulujen YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä. Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.