HOTRA15A Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, monimuoto
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Erikoistumisalaopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
HOT2RH001 Hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö 9
     
           
                       
HOT2RH002 Hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintalähtöinen kehittäminen 9
       
             
                   
HOT2RH003 Esimiestyö ja kannattava liiketoiminta hotelli- ja ravintola-alalla 9  
         
                 
           
HOT2RH004 Hotelli- ja ravintolayksikkö muuttuvassa toimintaympäristössä 9    
         
                   
       
HOT2RH005 Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen 9    
           
                     
   
18918099099904.54.54.54.5004.54.54.54.54.54.500
Projektit
(Valitaan kaikki)
                                                 
HOT1RH002 Hotelli- ja ravintola-projekti 1 3
       
             
                   
HOT1RH003 Hotelli- ja ravintola-projekti 2 3  
         
                 
           
HOT1RH004 Hotelli- ja ravintola-projekti 3 6    
         
                 
   
33600303330001.51.5001.51.51.51.51.51.500
Täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 58 op)
                                                 
SLF1HA002 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 1    
           
                     
   
ENG1HR001 Managerial English 3    
           
                     
   
INT1HA001 Developing Intercultural Competence 2    
         
                   
       
TKI1HA001 Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 3  
         
                 
           
MAR1HL001 Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3  
       
               
               
COM1HA002 Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä 3  
       
               
               
RES1RH002 Johdatus ravintolajuomiin 3
     
           
                       
SLF1HA001 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 1
     
           
                       
COM1HA001 Kirjallinen viestintä 5
     
           
                       
ACC1HA001 Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
     
           
                       
ACC2HA001 Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
       
             
                   
LEA1HA001 Toiminta projekteissa 3
       
             
                   
MAR1HR001 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
       
             
                   
LAW2HA001 Juridiikka hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
       
             
                   
Toinen vieras kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
GER1HA001 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
GER1HA002 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
GER1HA003 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
GER1HA004 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
GER1HA005 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
GER1HA006 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
FRE1HA001 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
FRE1HA002 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
FRE1HA003 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
FRE1HA004 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA003 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
SPA1HA004 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA005 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
SPA1HA006 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
CHI1HA001 Chinese For Beginners 1 3
     
           
                       
CHI1HA002 Chinese For Beginners 2 3
     
           
                       
RUS1HA001 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
RUS1HA002 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
RUS1HA003 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
RUS1HA004 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA2HR003 Hotelli- ja ravintola-alan johdon yrityssimulaatio 5    
           
                     
   
LEA2HA003 Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
         
                   
       
SWE2HA001 Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen 5  
         
                 
           
HOT1RH008 Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen 5  
       
               
               
LEA2HR002 Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen 5  
         
                 
           
MAR2HL002 Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5  
       
               
               
ENG2HA001 Hospitality and Tourism Business English 5
       
             
                   
MAR2HL001 E-Business in Tourism and Hospitality 5  
       
               
               
973416074232113790373711.511.510.510.56.56.53.53.54.54.500
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6HA001 Harjoittelu ammattialalla 10
     
         
                   
PLA6HA002 Harjoittelu ammattialalla 10  
       
             
           
PLA6HA011 Harjoittelu erikoistumisalalla 10    
         
                 
   
101010055555502.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
Anniskeluvastaavan pätevyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 12861600884026352931044442020131317.517.514.514.515.515.500