AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

LIIDI20 Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Johtaminen ja HR
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
LEA4LS201 Ihmiset organisaation voimavarana 5  
         
                   
           
LEA4LS202 HRM Projekti 5    
           
                     
   
Juridiikka
(Valitaan kaikki)
                                                 
LAW4LS201 Yrityksen oikeudelliset vastuut 5  
         
                   
           
LAW4LS202 Ajankohtaista työelämän juridiikkaa 5    
           
                     
   
Kokoukset ja tapahtumat
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
SER4LS201 Kansainväliset kongressit ja konferenssit 5  
         
                 
           
SER4LS202 Tapahtumajärjestämisen johtaminen 5    
           
                     
   
Markkinointi, myynti ja palvelu
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
MAR4LS201 Markkinointi - käytännöt ja verkostot 5  
         
                   
           
COM4LS202 Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5    
           
                     
   
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACC8LS060 Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3  
         
                 
             
ACC8LS222 Palkkahallinnon perusteet 2    
           
                     
     
Yhteisöviestintä
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
COM4LS201 Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi 5  
         
                 
           
COM4LS202 Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5    
           
                     
   
Yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
0282700002802700000008200014.512.500
Englannin kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1LS201 Englannin liikekieli 5
       
             
                   
ENG2LS202 Englannin liikeviestintä 5  
         
                 
           
ENG2LS201 Englannin yritysviestintä 5  
       
               
               
COM2LS202 Kansainvälinen liiketoimintaympäristö 5      
           
                       
510050555005002.52.52.52.52.52.500002.52.5
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ranskan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FRE4LS201 Ranskan liikekieli 1 5
     
           
                       
FRE4LS202 Ranskan liikekieli 2 5
       
             
                   
FRE4LS203 Ranskankielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Espanjan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
SPA4LS201 Espanjan liikekieli 1 5
     
           
                       
SPA4LS202 Espanjan liikekieli 2 5
       
             
                   
SPA4LS203 Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä 5  
         
                 
           
Kiinan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
CHI4LE201 Chinese Business Communication 1 5
     
           
                       
CHI4LE202 Chinese Business Communication 2 5
       
             
                   
CHI4LE203 Chinese Business Environment 5  
         
                 
           
Ruotsin kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
SWE4LS201A Ruotsin liikekieli 1: kirjallinen osa 2.5
     
           
                       
SWE4LS201B Ruotsin liikekieli 1: suullinen osa 2.5
     
           
                       
SWE4LS202 Ruotsin liikekieli 2 5
       
             
                   
SWE4LS203 Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
GER4LS201 Saksan liikekieli 1 5
     
           
                       
GER4LS202 Saksan liikekieli 2 5
       
             
                   
GER4LS203A Saksankielinen liiketoimintaympäristö: kirjallinen osa 2.5  
         
                 
           
GER4LS203B Saksankielinen liiketoimintaympäristö: suullinen osa 2.5  
         
                 
           
GER4LS222A Saksan liikekieli 1, kirjallinen osa 2.5
     
           
                       
GER4LS222B Saksan liikekieli 1, suullinen osa 2.5
     
           
                       
Venäjän kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
RUS4LS201 Venäjän liikekieli 1 5
     
           
                       
RUS4LS202 Venäjän liikekieli 2 5
       
             
                   
RUS4LS203 Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
653000353003000017.517.51515001515000000
Suomen kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIN1LS301 Työelämän tekstitaituri 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Käytännön palveluratkaisut
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER2LS203 Ammatillinen kasvu 2
SER2LS202 Tuloksellinen tapahtuma 5  
         
                 
           
SER2LS301 Työelämän kokouskäytännöt 10    
           
                     
   
0.65.610.60.30.30.30.35.30.310.30.30.10.10.10.10.10.12.62.60.10.15.15.10.10.1
Liiketalous
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LS201 Liiketoimintaympäristö tutuksi 10
     
           
                       
BUS2LS202 Strateginen yritystoiminnan kehittäminen 5      
           
                       
BUS2LS201 Yritystoiminnan suunnittelu 5  
       
                 
               
BUS1LS302 Yrityksen toiminta ja prosessit 10
       
             
                   
205051010500055555050000002.52.5
Tietotyön välineet
(Valitaan kaikki)
                                                 
TOO2LS201 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 1 5  
         
                 
           
TOO2LS202 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 2 5    
           
                     
   
TOO1LS201 Työvälineohjelmat 1 5
     
           
                       
TOO1LS202 Työvälineohjelmat 2 5
       
             
                   
1055055050502.52.52.52.5002.52.5002.52.500
Yhteisöviestintä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM2LS201 Viestinnällä vaikuttaminen 5  
       
               
               
COM1LS301 Tuloksellinen viestintä 5
     
           
                       
550050500002.52.5002.52.500000000
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
     
           
                       
PLA6LS003 Työharjoittelu 30    
         
                   
       
300300300003000151500000015150000
Opinnäytetyö
(Valitaan yksi)
                                                 
THE7LS201 Opinnäytetyön suunnitelma ja menetelmät 5    
           
                     
   
THE7LS202 Opinnäytetyö 10    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Liidin vapaavalintaiset
(Valitaan opintoja 4 kappaletta)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 140.688.687.610.385.355.315.373.330.357.310.342.642.627.627.65.110.130.642.615.115.129.627.65.15.1