AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

MATKA15 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Erikoistumisalaopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 45 op)
                                                 
DES2RL001 Johdanto matkailuun liiketoimintana 9
     
           
                       
Travel and Tourism Business at a Destination
(Valitaan kaikki)
                                                 
TOU3RL001A Travel and Tourism Business at a Destination, part 1 6
     
           
                       
TOU3RL001B Travel and Tourism Business at a Destination, part 2 3
       
             
                   
Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business
(Valitaan kaikki)
                                                 
TRA3RL001A Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management, part 1 6
     
           
                       
TRA3RL001B Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management, part 2 3
       
             
                   
TOU3ZL001 Crafting Travel and Tourism Experience Products 9    
           
                     
   
TOU3ZL002 Strategic Alliances at the Destination Level 9    
           
                     
   
TRA3ZL001 New Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business 9  
       
               
               
TRA3ZL002 Strategic Management of Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business 9  
       
               
               
2718180216180018010.510.5339900009900
Projektit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
TRA1ZL001 Travel Business Project 1 3  
       
               
               
TRA1ZL002 Travel Business Project 2 3    
           
                     
   
TOU1ZL001 Tourism Destination Project 1 3  
       
               
               
TOU1ZL002 Tourism Destination Project 2 3    
           
                     
   
TOU1RL005 Vaihtoehtoinen projekti 4  
         
                 
           
TOU1RL011 Digitaalinen matkailupalvelu -projekti 5  
       
               
               
015600011406000005.55.522003300
Täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
Perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 34 op)
                                                 
SLF1HA001 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 1
       
             
                   
COM1HA001 Kirjallinen viestintä 5
     
           
                       
ACC1HA001 Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
     
           
                       
LEA1HA001 Toiminta projekteissa 3
       
             
                   
COM1HA002 Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä 3  
       
               
               
TRA1RL003 Amadeus GDS and Basics of Air Traffic 5  
       
               
               
TOU1RL009 The Booming Market Asia 5  
       
               
               
TKI1HA001 Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 3  
         
                 
           
INT1HA001 Developing Intercultural Competence 2  
         
                 
           
MAR1HL001 Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3  
         
                 
           
TOU1RL010 Ruoka matkailuliiketoiminnan osana Suomessa 5  
         
                 
           
SLF1HA002 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 1    
           
                     
   
HOT1RL001 Accommodation Operations in Tourism Industry 3    
           
                     
   
Toinen vieras kieli
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
GER1HA001 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
GER1HA002 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
GER1HA003 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
GER1HA004 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
GER1HA005 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
GER1HA006 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
FRE1HA001 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
FRE1HA002 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
FRE1HA003 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
FRE1HA004 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA003 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
SPA1HA004 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA005 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
SPA1HA006 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
CHI1HA001 Chinese For Beginners 1 3
     
           
                       
CHI1HA002 Chinese For Beginners 2 3
     
           
                       
RUS1HA001 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
RUS1HA002 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
RUS1HA003 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
RUS1HA004 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
SWE2HA001 Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen 5
       
             
                   
LAW2HA001 Juridiikka hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5  
       
               
               
MAR2HL001 E-Business in Tourism and Hospitality 5  
         
                 
           
TOU2RL004 Yrittäjyys ja matkailuliiketoiminnan aloittaminen 5    
         
                   
       
MAR2HL002 Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
         
                   
       
ACC2HA001 Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
         
                   
       
LEA2RL001 Matkailuliiketoiminnan esimiestyö ja toimiva työyhteisö 5    
         
                   
       
LEA2HA001 Strategic Management and Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Tourism Business 5    
         
                   
       
Hospitality and Tourism Business English
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG2HA002A Hospitality and Tourism Business English, part 1 2.5
     
           
                       
ENG2HA002B Hospitality and Tourism Business English, part 2 2.5
       
             
                   
843629072.511.51818254036.336.35.85.8999912.512.52200
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6HA001 Harjoittelu ammattialalla 10
       
               
                   
PLA6HA002 Harjoittelu ammattialalla 10  
       
               
               
PLA6HA011 Harjoittelu erikoistumisalalla 10  
         
                 
           
1020000101010000000105555000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1219463093.527.557373033046.846.88.818.828.528.518.518.5151516.516.500