AMK-tutkinto, päivätoteutus

LOT19 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunta-alan työelämätaidot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunta-alan työelämätaidot 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
WOR1SL001AX Learning Camp 1 - työelämätaidot 1
     
           
                       
WOR1SL001AK KIHU minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL001AL KIHU minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
WOR1SL001AM KUNTE minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL001AN KUNTE minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
WOR1SL001AO LIPA minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL001AP LIPA minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
WOR1SL001AQ Englanti 3
       
             
                   
Liikunta-alan työelämätaidot 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
WOR1SL3AA Learning Camp 3 - työelämätaidot 2
       
             
                   
WOR1SL003D Virkamiesruotsi 3  
       
               
               
Liikunnan pedagogiikka
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunnan pedagogiikka 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
PED1SL001A1 KIHU minor - pedagogiikka A 2.5
     
           
                       
PED1SL001A3 KIHU minor - pedagogiikka B 2.5
       
             
                   
PED1SL001A2 KUNTE minor - pedagogiikka A 2.5
     
           
                       
PED1SL001A4 KUNTE minor - pedagogiikka B 2.5
       
             
                   
PED2SL102X Liikunnan pedagogiikka 2 5  
       
             
           
Johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Johtaminen 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA1SL0011 KIHU minor - johtaminen A 2.5
     
           
                       
LEA1SL0013 KIHU minor - johtaminen B 2.5
       
             
                   
LEA1SL0012 KUNTE minor - johtaminen A 2.5
     
           
                       
LEA1SL0014 KUNTE minor - johtaminen B 2.5
       
             
                   
LEA2SL0021 Johtaminen 2 5  
       
             
           
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla
(Valitaan kaikki)
                                                 
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR1SL001A1 LIPA minor - palvelu, myynti, yrittäjyys A 5
     
           
                       
MAR1SL001A2 LIPA minor - palvelu, myynti, yrittäjyys B 5
       
             
                   
MAR1SL002 Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2 5  
       
             
           
Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
TKI1SL002X Learning Camp 2 - TKI 3
       
             
                   
TKI1SL003 KIHU minor - TKI 2
     
         
                   
TKI1SL004 LIPA minor - TKI 2
     
         
                   
TKI1SL005 KUNTE minor - TKI 2
     
         
                   
TKISL001Q Learning Camp 1; TKI 1
     
           
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
TKI1SL001BA Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2, osa 1 2.5  
       
               
               
TKI1SL001BB Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2, osa 2 2.5  
       
               
               
522300232915.57.500011.511.514.514.57.87.83.83.8000000
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunta-alan toimintaympäristöjen major opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Kilpa- ja huippu-urheilun major opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL008AA Urheilijalähtöinen valmennus 5  
       
             
           
VAL4SL008AB Terve urheilija 5  
       
             
           
VAL4SL008AC Urheilijan harjoittelu ja testaus 5  
       
             
           
Kunto- ja terveysliikunnan major opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL008BA Elintapavalmennuksen perusteet 5  
       
             
           
VAL4SL008BB Hyvinvointiohjelman ohjelmointi ja ohjaus 5  
       
             
           
VAL4SL008BC Laadukas ja kannattava elintapavalmennus 5  
       
             
           
Liikuntapalvelujen major opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL008CA Liikunnan palvelumuotoilu 5  
       
             
           
VAL4SL008CB Markkinointi, viestintä ja brändääminen 5  
       
             
           
VAL4SL008CC Liikunnan tuotekehitys- tai tapahtumaprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 5  
       
             
           
Suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                 
Kilpa- ja huippu-urheilu
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                 
VAL4SL017A Valmennusosaamisen kehittäminen 20    
         
                 
   
VAL4SL017B Urheilujohtaminen 20    
         
                 
   
VAL4SL017C Athelete centered coaching 20    
         
                 
   
Liikuntapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL016A Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 1 10    
         
                 
   
VAL4SL016B Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 2 10    
         
                 
   
VAL4SL016C Liikuntapalveluiden kehittäminen 1 10    
         
                 
   
VAL4SL016D Liikuntapalveluiden kehittäminen 2 10    
         
                 
   
Soveltava liikunta - kilpa- ja huippu-urheilu
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL011A Soveltava liikunta - kihu suunt. 1 10    
         
                   
       
VAL4SL011B Soveltava liikunta - yhteiset opinnot 15    
           
                     
   
VAL4SL011C Soveltava liikunta - kihu 15    
           
                     
   
Soveltava liikunta - kunto- ja terveysliikunta
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL012A Soveltava liikunta - kunte suunt. 1 10    
         
                   
       
VAL4SL012B Soveltava liikunta - yhteiset opinnot 15    
           
                     
   
VAL4SL012C Soveltava liikunta - kunte 15    
           
                     
   
Soveltava liikunta - liikuntapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL013A Soveltava liikunta - lipa suunt. 1 10    
         
                   
       
VAL4SL013B Soveltava liikunta - yhteiset opinnot 15    
           
                     
   
VAL4SL013C Soveltava liikunta - lipa 15    
           
                     
   
Kunto- ja terveysliikunta
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL014A Terveyden edistäminen 10    
         
                 
   
VAL4SL014B Elintapaohjaus 10    
         
                 
   
VAL4SL014C Kouluttajuus 10    
         
                 
   
VAL4SL014D Terveysliikuntapalvelumuotoilu 10    
         
                 
   
04526000022.522.51001600000011.311.311.311.35050808000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
Työharjoittelu 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SL004A Työharjoittelu 1, osa 1 5
     
         
                   
PLA6SL004B Työharjoittelu 1, osa 2 5
     
         
                   
Työharjoittelu 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SL005A Työharjoittelu 2, osa 1 5  
       
             
           
PLA6SL005B Työharjoittelu 2, osa 2 5  
       
             
           
Työharjoittelu 3
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SL006A Työharjoittelu 3, osa 1 5    
         
                 
   
PLA6SL006B Työharjoittelu 3, osa 2 5    
         
                 
   
101010055555502.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
ONTLOT1 Työsuunnitelma 5  
         
                 
           
ONTLOT2 Työstö 5    
         
                   
       
ONTLOT3 Arviointi 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 628328002834434011017001414171721.621.620.120.15555858500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.