AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

FINA17S20 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LK103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
         
                   
SLF1LK103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LK101A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LK101B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LK101C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LK102A Yhteistyöosaaminen 5
       
             
                   
ORG1LK102B Viestintäosaaminen 5
       
             
                   
ORG1LK102C Työsuhdeosaaminen 5
       
             
                   
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LK101A Myynti- ja palvelutaidot 6  
       
               
               
CUS1LK101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6  
       
               
               
CUS1LK101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2  
       
               
               
CUS1LK101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1  
       
               
               
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LK101A Oma talous 3
     
           
                       
ACF1LK101B Yrityksen talous 8
     
           
                       
ACF1LK101C Yrityksen rahoitus 4
     
           
                       
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LK101A Globalization and Internationalization 5  
         
                 
           
GLO1LK101B Communication and Culture 5  
         
                 
           
GLO1LK101C International Economics 5  
         
                 
           
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LK101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LK101B Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
RDI1LK101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
4746003116311500015.515.58815.515.57.57.5000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Pakolliset suuntautumisopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Finanssialan johdanto
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE3LK101A Finanssialan toimijat ja toiminta 5
       
             
                   
FIE3LK101B Vakuutusala ja vakuuttaminen 5
       
             
                   
FIE3LK101C Sijoittamisen perusteet 5
       
             
                   
Finanssialan liiketoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE3LK102A Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5  
         
                 
           
FIE3LK102B Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sijoituspalvelut
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
FIE4LK101A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5    
         
                   
       
FIE4LK101B Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5    
         
                   
       
Digi Fina
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
FIE4LK102A Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA 5    
         
                   
       
FIE4LK102B Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL 5    
         
                   
       
Yritysrahoitus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
FIE4LK103A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5    
         
                   
       
FIE4LK103B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5    
         
                   
       
Global Finance
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
FIE4LK104A Financial Economics and Development 5    
         
                   
       
FIE4LK104B International Finance 5    
         
                   
       
15104000150104000007.57.5005520200000
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Kieliopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
Ruotsin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
SWE8LH101 Ruotsin valmentavat opinnot 5
     
           
                       
Englannin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
ENG8LH101 Englannin valmentavat opinnot 3  
       
               
               
Työvälineet ja matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
MAT8LH101 Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
MAT8LH103 Matematiikkaa finanssiosaajille 5  
       
               
               
FIE8LK101 Pankkiprojekti 3  
         
                 
           
FIE8LK102 Johdannaiset ja riskienhallinta 5  
         
                 
           
FIE8LK103 Korkonäkemys 3    
         
                   
       
816308088300440044441.51.50000
TYÖHARJOITTELU
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LK101 Perusharjoittelu 1 15  
       
               
               
PLA6LK104 Suuntautumisharjoittelu 15    
         
                   
       
01515000150150000007.57.5007.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7LK101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 3    
         
                   
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
001800000810000000000445500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7087760393154336610019.519.515.515.5272716.516.533335500