AMK-tutkinto, päivätoteutus

FINA17 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LK103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
           
                       
SLF1LK103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LK101A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LK101B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LK101C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ORG1LK102A Yhteistyöosaaminen 5
       
             
                   
ORG1LK102B Viestintäosaaminen 5
       
             
                   
ORG1LK102C Työsuhdeosaaminen 5
       
             
                   
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LK101A Myynti- ja palvelutaidot 6  
       
               
               
CUS1LK101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6  
       
               
               
CUS1LK101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2  
       
               
               
CUS1LK101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1  
       
               
               
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LK101A Oma talous 3
     
           
                       
ACF1LK101B Yrityksen talous 8
     
           
                       
ACF1LK101C Yrityksen rahoitus 4
     
           
                       
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LK101A Globalization and Internationalization 5  
         
                 
           
GLO1LK101B Communication and Culture 5  
         
                 
           
GLO1LK101C International Economics 5  
         
                 
           
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LK101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LK101B Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
RDI1LK101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
4746003215311500016167.57.515.515.57.57.5000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Pakolliset suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                 
Finanssialan johdanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
FIE3LK101A Finanssialan toimijat ja toiminta 5
       
             
                   
FIE3LK101B Vakuutusala ja vakuuttaminen 5
       
             
                   
FIE3LK101C Sijoittamisen perusteet 5
       
             
                   
Finanssialan liiketoiminta
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
FIE3LK102A Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet 5  
         
                 
           
FIE3LK102B Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi 5  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                 
Sijoituspalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE4LK101A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5    
         
                   
       
FIE4LK101B Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5    
         
                   
       
Digi Fina
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE4LK102A Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA 5    
         
                   
       
FIE4LK102B Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL 5    
         
                   
       
Yritysrahoitus
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE4LK103A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5    
         
                   
       
FIE4LK103B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5    
         
                   
       
Global Finance
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIE4LK104A Financial Economics and Development 5    
         
                   
       
FIE4LK104B International Finance 5    
         
                   
       
15104000150104000007.57.5005520200000
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Kieliopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
Ruotsin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
SWE8LH101 Ruotsin valmentavat opinnot 5
       
             
                   
Englannin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
ENG8LH101 Englannin valmentavat opinnot 3
       
             
                   
Työvälineet ja matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
MAT8LH101 Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
1100038000001.51.5440000000000
TYÖHARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6LK101 Perusharjoittelu 1 15  
       
               
               
PLA6LK104 Suuntautumisharjoittelu 15    
           
                     
   
01515000150015000007.57.500007.57.500
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
THE7LK101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 3    
         
                   
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
001800000810000000000445500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7371730353846254825017.517.51919232312.512.5242412.512.500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.