MEDIA22 Medianomin koulutus, päivä, Pasila
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 115 op)
                                                       
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
                                                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
       
               
                       
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3  
       
                 
                   
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                       
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5  
       
                 
                   
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5  
         
                   
               
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
             
                           
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5  
       
                 
                   
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
       
               
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                       
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
               
                       
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5    
           
                       
       
ENG001HH1AE Professional English 5  
         
                   
               
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
       
                 
                   
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                       
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                       
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
             
                           
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
STU002HH1A Digistartti 1
     
             
                           
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
     
             
                           
STU004HH1A Ajanhallinta 1
     
             
                           
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
     
             
                           
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
     
             
                           
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1  
         
                   
               
STU008HH1A Työnhakutaidot 1  
         
                   
               
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1  
         
                   
               
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1  
         
                   
               
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU001ME1A Journalistin työ 5
     
             
                           
JOU002ME1A Journalistinen kieli ja kirjoittaminen 5
     
             
                           
JOU003ME1A Journalistin juridiikka ja ammattietiikka 5
     
             
                           
JOU004ME1A Journalistin tiedonhankinta 5
     
             
                           
JOU005ME1A Toimitustyöskentely 10
       
               
                       
JOU006ME1A Muuttuva mediamaisema 5
       
               
                       
JOU007ME1A Yhteiskuntatieto 5
     
             
                           
JOU008ME1A Videojournalismi 1 5  
       
                 
                   
JOU009ME1A Journalismin esittämismuodot 5  
         
                   
               
JOU010ME1A Kehittämistyö 1 5  
         
                   
               
JOU011ME1A Journalismin analyysi 5    
         
                     
           
644715036282324510001818141411.511.512122.52.5550000
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                       
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-80 op)
                                                       
Journalismi
(Valitaan opintoja 30-80 op)
                                                       
JOU001AS2A Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi 5
       
               
                       
JOU002AS2A Suomi kansainvälisessä yhteisössä 5
       
               
                       
JOU003AS2A Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva 5
       
               
                       
JOU004AS2A Tuottajana toimituksessa 1 5  
         
                   
               
JOU005AS2A Syventävä ammattiosaaminen 5
       
               
                       
JOU006AS2A Datajournalismi 5
       
               
                       
JOU007AS2A Journalistin koodaustaidot 5
       
               
                       
JOU008AS2A Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
       
               
                       
JOU009AS2A Journalistinen kääntäminen 5
       
               
                       
JOU010AS2A Audiojournalismi 1 5  
         
                   
               
JOU011AS2A Journalistin taloustieto 5  
       
                 
                   
JOU012AS2A Politiikkaa uutisjournalistille 5  
       
                 
                   
JOU013AS2A Sosiaalinen media journalismin välineenä 5  
       
                 
                   
JOU014AS2A Journalistin esiintymistaito 1 5
       
               
                       
JOU015AS2A Kuvajournalismi 1 5  
       
                 
                   
JOU016AS2A Journalisti kielenkäyttäjänä 5
       
               
                       
JOU017AS2A Pitkät journalistiset tekstit 5
       
               
                       
JOU018AS2A Tekstin rakenne ja editointi journalismissa 5
       
               
                       
JOU019AS2A Uutistyöskentely 5  
         
                   
               
JOU020AS2A Videojournalismi 2 5
       
               
                       
JOU021AS2A Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5    
         
                     
           
JOU022AS2A Tutkiva journalismi 5  
       
                 
                   
JOU023AS2A Uudet ja kokeilevat kerrontatavat 5  
       
                 
                   
JOU025AS2A Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5  
       
                 
                   
JOU026AS2A Kehittämistyö 2 5  
         
                   
               
JOU027AS2A Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 5  
         
                   
               
JOU028AS2A Luova kirjoittaminen journalisteille 5
       
               
                       
JOU001AS3A Tuottajana toimituksessa 2 5  
         
                   
               
JOU002AS3A Audiojournalismi 2 5    
         
                     
           
JOU003AS3A Journalistin esiintymistaito 2 5  
       
                 
                   
JOU004AS3A Kuvajournalismi 2 5  
         
                   
               
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                       
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-45 op)
                                                       
7075100070403510000003535202017.517.555000000
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15    
         
                     
           
PLA002HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 15      
             
                           
0015150000150015000000007.57.500007.57.5
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
           
                       
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                       
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5      
           
                         
   
001050000010500000000000552.52.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 13412250203698635930205151818494931.531.529.529.5151510102.52.57.57.5