RESTO22PC Restonomi, päivä ja monimuoto, Porvoo
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-9 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3  
       
               
               
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
       
             
                   
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5  
       
               
               
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
             
                   
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ENG001HH1AE Professional English 5
       
             
                   
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
       
               
               
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
     
           
                       
STU004HH1A Ajanhallinta 1
       
             
                   
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
       
             
                   
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
       
               
               
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1  
       
               
               
STU008HH1A Työnhakutaidot 1  
         
                 
           
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
         
                   
       
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
         
                   
       
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
HOS001RE1AE Fundamentals and Future in Tourism and Hospitality 5
       
             
                   
HOS002RE1A Elämystalous työkenttänä 5
     
           
                       
TOU001RE1A Vastuullinen elämystalous 5
     
           
                       
ECO001RE1A Kannattavuuden suunnittelu 5  
       
               
               
SER001RE1A Innostava johtaminen 5    
           
                     
   
SER002RE1A Ennakoiva liikkeenjohto elämystaloudessa 5    
           
                     
   
61211703922201710019.519.5111110100.50.53.53.55500
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
                                                 
Matkailupalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
TOU001AS2A Matkailualan liiketoimintaympäristö 5  
       
               
               
TOU003AS2A Elämysmuotoilun prosessit ja työkalut 5  
       
               
               
TOU002AS2A Kestävän tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen (projekti) 5  
       
               
               
TOU004AS3A Matkailualan projekti- ja verkostojohtaminen 5    
         
                   
       
TOU001AS3A Matkailuliiketoiminnan tuottojohtaminen 5    
         
                   
       
TOU002AS3AE Travel Tech 5    
         
                   
       
Tapahtumapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER011AS2A Tapahtuma-alan liiketoimintaympäristö 5  
       
               
               
TOU003AS2AE Experience Design Processes and Tools 5  
       
               
               
SER012AS2A Vastuullisen tapahtuman suunnittelu ja tuottaminen (projekti) 5  
       
               
               
SER007AS3A Tapahtuma kannattavana liiketoimintana 5    
         
                   
       
SER009AS3AE Managing Event Projects and Ecosystems 5    
         
                   
       
SER010AS3AE Sustainable Events as Pull Factor for Destinations (project) 5    
         
                   
       
Vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
HOS013AS3A Syventävä juomatietous 5  
         
                 
           
HOS021AS2A Ruuan ja juoman yhdistäminen 5  
         
                 
           
HOS022AS2A Suomalainen ja pohjoismainen ruokakulttuuri matkailun vetovoimatekijänä 5  
         
                 
           
HOS023AS2A Ruoka- ja juomaelämykset matkailussa 5  
         
                 
           
HOS024AS2A Autenttisia ruokamatkailutuotteita asiakaslähtöisesti ja monikanavaisesti 5  
         
                 
           
HOS014AS3A Syventävä viinikurssi 5  
         
                 
           
HOS025AS2A Väkevät juomat, panimotuotteet ja alkoholittomat juomat 5  
         
                 
           
COR007AS2A Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 5  
         
                 
           
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ENG001AS2AE Advanced Professional English 5    
         
                   
       
ENG006AS2AE English for Professional Presentations 5  
       
 
             
   
   
SWE001AS2A Diskutera på svenska 5  
     
 
           
   
       
SWE003AS2A Svenska för marknadskommunikation 5  
       
 
             
   
   
SPA001AS2AE Spanish 1 5    
         
                 
   
SPA002AS2AE Spanish 2 5    
         
                 
   
GER001AS2AE German 1 5    
         
                 
   
GER002AS2AE German 2 5    
         
                 
   
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5  
       
             
           
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5  
       
             
           
087.562.500037.55047.5150000018.818.8252523.823.87.57.500
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA021HH1A Perusharjoittelu 10
       
             
                   
PLA021HH2A Suuntautumisharjoittelu 10  
       
               
               
PLA022HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 10  
         
                 
           
102000010101000000555555000000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 71133.589.50393267.56659.530019.519.5161633.833.8333329.829.8151500