RESTO22 Restonomi, päivä ja monimuoto, Haaga
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-9 op)
ANA000HH1A Matematiikan tasotesti 0
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
SWE000HH1A Ruotsin tasotesti 0
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
ENG000HH1A Englannin tasotesti 0
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
HOS001RE1AE Fundamentals and Future in Tourism and Hospitality 5
HOS002RE1A Elämystalous työkenttänä 5
TOU001RE1A Vastuullinen elämystalous 5
ECO001RE1A Kannattavuuden suunnittelu 5
SER001RE1A Innostava johtaminen 5
SER002RE1A Ennakoiva liikkeenjohto elämystaloudessa 5
HOS003RE1A Anniskelupassi 0
HOS004RE1A Hygieniapassi 0
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
Suuntautuminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
Majoitusliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
HOS001AS2A Majoitusalan liiketoimintaympäristö 5
HOS002AS2A Tuotesuunnittelu- ja hinnoittelu 5
HOS003AS2A Asiakaskokemuksen kehittäminen (projekti) 5
HOS001AS3A Vastuullinen majoitusliiketoiminta 5
HOS002AS3A Majoitusliiketoiminnan tuottojohtaminen 5
HOS003AS3A Dynaamisen majoitusyrityksen johtaminen 5
Ravintolaliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
HOS004AS2A Ravintola-alan liiketoimintaympäristö 5
HOS005AS2A Ravintolan tuotevalikoima 5
HOS003AS2A Asiakaskokemuksen kehittäminen (projekti) 5
HOS004AS3A Ravintola-alan innovatiiviset teknologiat 5
HOS005AS3A Ravintolaliiketoiminnan tuottojohtaminen 5
HOS006AS3A Dynaamisen ravintolayrityksen johtaminen 5
Matkailuliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
TOU001AS2A Matkailualan liiketoimintaympäristö 5
TOU003AS2AE Experience Design Processes and Tools 5
TOU002AS2AE Developing Sustainable Product and Service Concepts (project) 5
TOU003AS3A Strateginen johtaminen matkailuyrityksessä 5
TOU001AS3A Matkailuliiketoiminnan tuottojohtaminen 5
TOU002AS3AE Travel Tech 5
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki)
HOS006AS2A Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö 5
HOS007AS2A Palvelu, tuote ja laatu 5
HOS008AS2A Asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen 5
HOS007AS3A Operatiivinen suunnittelu ja johtaminen 5
HOS008AS3A Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan tuottojohtaminen 5
HOS009AS3A Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen 5
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
HOS013AS3A Syventävä juomatietous 5
HOS021AS2A Ruuan ja juoman yhdistäminen 5
HOS022AS2A Suomalainen ja pohjoismainen ruokakulttuuri matkailun vetovoimatekijänä 5
HOS023AS2A Ruoka- ja juomaelämykset matkailussa 5
HOS024AS2A Autenttisia ruokamatkailutuotteita asiakaslähtöisesti ja monikanavaisesti 5
HOS014AS3A Syventävä viinikurssi 5
HOS025AS2A Väkevät juomat, panimotuotteet ja alkoholittomat juomat 5
COR007AS2A Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 5
HOS026AS2A Liiketoimintaprojekti 10
HOS027AS2A Projektin johtaminen 5
HOS015AS3A Kehittämismenetelmät, trendit ja työkalut 5
HOS016AS3A Majoituskonseptin liiketoimintasuunnitelma 5
HOS017AS3A Toteutettavuuden analysointi ja toteaminen 5
COM005AS2A Viestinnällisesti ja juridisesti taitava esihenkilötyö 5
HOS018AS3A Kansainvälinen ruokamatkailu 5
SER024AS2AE My Event Portfolio 5
HOS017AS2A AMK-opiskelutaidot väyläopiskelijoille 2
TOU018AS2AE My Tourism Business Projects Portfolio 5
HOS016AS2A Työskentely ja vuorovaikutus ammattikeittiössä 5
TOU017AS2AE Hospitality and Tourism Competitions 5
HOS025AS3AE Digital Marketing in Hospitality and Tourism 5
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-15 op)
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 15 op)
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5
GER001AS2A Saksa 1 5
GER002AS2A Saksa 2 5
GER003AS2A Saksa 3 5
FRE001AS2A Ranska 1 5
FRE002AS2A Ranska 2 5
RUS001AS2A Venäjä 1 5
RUS002AS2A Venäjä 2 5
SPA001AS2A Espanja 1 5
SPA002AS2A Espanja 2 5
ENG008AS2AE Advanced Hospitality English 5
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA001RE1A Harjoittelun orientaatio 0
PLA021HH1A Perusharjoittelu 10
PLA021HH2A Suuntautumisharjoittelu 10
PLA022HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 10
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0