TRALI22 Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Helsinki
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ANA003HH1A Laajat matematiikan valmentavat opinnot 5
     
           
                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
       
             
                   
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
       
             
                   
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
                 
           
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
             
                   
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ENG001HH1AE Professional English 5
       
             
                   
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
       
               
               
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
       
             
                   
STU004HH1A Ajanhallinta 1  
       
               
               
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1  
         
                 
           
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
         
                 
           
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1    
         
                   
       
STU008HH1A Työnhakutaidot 1    
         
                   
       
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
           
                     
   
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
           
                     
   
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
     
           
                       
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5
       
             
                   
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
       
             
                   
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
       
             
                   
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5  
       
               
               
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5  
       
               
               
772340433416722021.521.51717883.53.5111100
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-80 op)
                                                 
Asiantuntijapalvelut ja kielet
(Valitaan opintoja 30-70 op)
                                                 
Yhteinen osuus: Asiantuntijapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
Valinnainen osuus: Kielet
(Valitaan opintoja 10-50 op)
                                                 
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 30-50 op)
                                                 
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5  
       
               
               
HRL002AS2A HR-prosessit 5  
       
               
               
HRL003AS2A Itsensä johtaminen ja johdatus coachaukseen 5  
       
               
               
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5  
         
                 
           
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5  
         
                 
           
HRL001AS3A HR-järjestelmät ja kehittäminen 5    
         
                   
       
HRL002AS3A Ketterä HR ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen 5    
         
                   
       
HRL004AS3A Organisaation ja toiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
HRL008AS3A Valmentava johtamisote 5    
         
                   
       
LAW005AS2A Työoikeus 5    
         
                   
       
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 30-40 op)
                                                 
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 30-45 op)
                                                 
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
SER005AS2A Asiakaskäyttäytyminen 5  
       
               
               
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
               
               
SER001AS3A Prototyypit ja tuotteistaminen 5  
       
               
               
SER002AS3A Palvelumuotoilun projekti 5  
         
                 
           
SER003AS3A Tulevaisuuden skenaariot ja trendit 5  
         
                 
           
SER006AS3A Growth Hacking - kasvun mahdollisuudet liiketoiminnassa 5    
         
                   
       
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO002AS2A Kirjanpito 5  
       
               
               
ECO003AS2A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5  
       
               
               
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
         
                 
           
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5    
         
                   
       
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 30-55 op)
                                                 
ENT001AS2A Ideasta innovaatioksi 5  
       
               
               
ENT002AS2A Yrittäjäksi ryhtyminen 5  
       
               
               
ENT003AS2A Liiketoiminnan suunnittelu 5  
       
               
               
ENT005AS2A Yrittäjyyden eri muodot 5  
         
                 
           
ENT006AS2A Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5  
         
                 
           
ENT008AS2A Yrittäjän verkostot ja areenat 5    
         
                   
       
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5    
         
                   
       
ENT012AS2AE Sustainable Business Opportunities 5    
         
                   
       
ENT013AS2AE Global Opportunities for Growth 5    
         
                   
       
ENT014AS2AE Strategic Business Development 5    
         
                   
       
ENT015AS2AE Digital Platforms and Channels to Global Markets 5    
         
                   
       
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
Asiantuntijapalvelut ja kielet
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
ENG003AS2AE English for Academic Purposes 5    
           
                     
   
ENG004AS2AE English for the Corporate Level 5    
           
                     
   
ENG005AS2AE English for Marketing and Sales 5    
           
                     
   
ENG006AS2AE English for Professional Presentations 5    
           
                     
   
SWE001AS2A Diskutera på svenska 5    
           
                     
   
SWE003AS2A Svenska för marknadskommunikation 5    
           
                     
   
SWE004AS2A Svenska för professionell kommunikation 5    
           
                     
   
SPA001AS2A Espanja 1 5
     
           
                       
SPA002AS2A Espanja 2 5
       
             
                   
SPA005AS2A Espanjan käännösharjoitukset 5  
       
               
               
SPA008AS2AE Spanish-speaking Market and Culture Studies 5    
           
                     
   
GER001AS2A Saksa 1 5
     
           
                       
GER002AS2A Saksa 2 5
       
             
                   
GER005AS2A Saksan käännösharjoitukset 5  
       
               
               
FRE001AS2A Ranska 1 5
     
           
                       
FRE002AS2A Ranska 2 5
       
             
                   
FRE005AS2A Ranskan käännösharjoitukset 5  
       
               
               
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5    
           
                     
   
RUS001AS2A Venäjä 1 5
     
           
                       
RUS002AS2A Venäjä 2 5
       
             
                   
RUS007AS2A Venäjä-suomi-tandem 5    
           
                     
   
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5    
           
                     
   
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5    
           
                     
   
FIN010AS2A Asiantuntijan kirjallinen viestintä 5    
         
                   
       
FIN011AS2A Asiantuntijan suullinen viestintä 5    
         
                   
       
INT002AS2AE Intercultural Training 3