ERKKA Special needs teacher education 60 ECTS
, 60 ECTS


  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Name and level of education

Ammatillinen erityisopettajan opinnot 60 op

Ammatilliset erityisopettajanopinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Admission requirements and applications

Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus ​(A 986/1998, § 13, § 13a, § 13b, § 14, § 29) ja vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta.

Hakuneuvontaa: opehaku@haaga-helia.fi tai 050 501 3079
Hakeminen: www.opintopolku.fi

Scope and duration

Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Opiskelu joustavasti 12–18 kuukaudessa.

Mode of study

Monimuoto. Ammatillisen erityisopettajan koulutus on kehittymisohjelma, joka muodostaa yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisprosessin. Opinnot on suunniteltu siten, että lähipäivät, itsenäinen työskentely ja vertaisryhmätoiminta muodostavat noin vuoden pituisen prosessin.

Language of tuition

Suomi

Study attainments and assessment

H - Hyväksytty

Profile, targets and structure

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen, ammattitaidon oppiminen ja työllistyminen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee koko ikäluokan kirjo nuoria ja aikuisia. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus yhdenvertaiseen ja aktiiviseen osallistumiseen opintojen aikana ja sen jälkeen yhteiskunnassa ja työelämässä. Ammatillisen koulutuksen aikana luomme kaikille mahdollisuuksia hyvään elämään, ammatilliseen kasvuun ja työllistymiseen yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjauksessa tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijan tavoitteet, voimavarat, kyvyt ja osaaminen ovat keskiössä. Luomme opiskelijan tavoitteisiin yhdessä työelämän kanssa yksilöllisiä, joustavia opintopolkuja. 


Ammatillisen erityisopettajan asiantuntemusta tarvitaan, kun tunnistetaan oppimisvalmiuksia ja erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarpeita. Erityisopettaja on luomassa yksilöllisiä, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tavoitteita oppimiseen, kehittämässä oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä sekä tukemassa työllistymistä. Hän toimii yhdessä ennen kaikkea opiskelijoiden parhaaksi ja sitoo yhteistyöhön muita moniammatillisia toimijoita.

Opintokokonaisuudet:

Erityisopettajan ammatillinen kehittyminen ja osaaminen 5 op
Erityispedagogiikan perusteet 25 op
Erityispedagoginen asiantuntijuus ja yhteistyö 30 op

Alumni activities

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumneja ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan pedagogiset opinnot.

Contact information

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

aokk@haaga-helia.fi