PAKEM21 Hospitality Leadership and Development
Master of Hospitality Management, 90 ECTS

Autumn 2021

Classification

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons on the right. (S = Spring, A = Autumn)

Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Compulsory Studies
(Choose one)
                           
TKI2HM001 Applied Design Research 5
 
     
           
5050002.52.5000000
Common Elective Studies
(Select 15 ECTS)
                           
TKI2HM002 Data Analytics 5
 
     
           
TKI2HM003 Futures Research 5
   
       
       
ORG2HM001 Evolving Organisations 5
 
     
           
ORG2HM002 Learning Climate in Organisations 5  
   
         
   
ORG2HM003 Acting as Coach and Facilitator 5  
     
           
151010555552.52.52.52.52.52.5
Thesis
(All compulsory)
                           
THE7HM701 Thesis Phase 1 10
   
       
       
THE7HM702 Thesis Phase 2 10  
   
         
   
THE7HM703 Thesis Phase 3 10  
     
           
1020010101000555555
Specialisation Studies
(Choose one)
                           
Digital Business Opportunities
(Select 20 ECTS)
                           
DIG4HM001 Digital Service Design 5
 
     
           
DIG4HM002 Business Analytics 5
   
       
       
DIG4HM003 Robotic Automation 5  
   
         
   
DIG4HM004 Emerging Technology Opportunities 5  
     
           
DIG4HM106 Artificial Intelligence in Modern Business 5  
     
           
Entrepreneurial Business Management
(Select 20 ECTS)
                           
ENT4HM006 Market Growth from Entrepreneurial Resources and Networks 10
 
     
           
ENT4HM002 From Opportunities to Business 10
   
       
       
Leadership and Human Resource Management
(Select 20 ECTS)
                           
LEA4HM001 Strategic Human Resource Management 5
 
     
           
LEA4HM002 Leadership Clinic 5
   
       
       
LEA4HM003 Reflective Leadership 5
   
       
       
LEA4HM004 Employee Experience and Employer Brand 5  
   
         
   
LEA4HM005 Conscious Leader 5  
   
         
   
LEA4HM006 Diversity and Inclusion in Global Organisations 5  
     
           
Communication and Marketing Management
(Select 20 ECTS)
                           
COM4HM001 Strategic Brand Management 5
 
     
           
COM4HM002 H2H Communication 5
   
       
       
COM4HM003 Digital Marketing Technologies 5  
   
         
   
COM4HM006 Leading Creative Planning and Production 5  
     
           
Strategic Thinking and Management
(Select 20 ECTS)
                           
STR4HM001 Strategic Thinking and Growth Strategies 5
 
     
           
STR4HM002 Strategy in Practice 5
   
       
       
STR4HM003 Experimental and Engaging Strategy 5  
   
         
   
STR4HM004 Responsible Business and Sharing Economy 5  
     
           
STR4HM005 Strategic Financial Management 5  
     
           
Experience Economy and Designing Services
(Select 20 ECTS)
                           
EXP4HM001 Service Design 10
 
     
           
EXP4HM002 From Services to Experiences and Transformations 5
   
       
       
EXP4HM003 Brand Experience Development 5
   
       
       
EXP4HM004 Design Service Systems and Value Networks 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
Leading Sales and Customer Experience
(Select 20 ECTS)
                           
SAL4HM001 Processes and Strategic Development of Sales 5
 
     
           
SAL4HM002 Development of Sales Oriented Organisation 5
   
       
       
SAL4HM003 Development of Customer Journey and Leading Customer Experience 5  
   
         
   
SAL4HM004 Online Store as a Sales Channel 5  
     
           
95754550354022.522.5252517.517.52020
Free-choice Studies
(Select 20 ECTS)
                           
00000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 12510560655055303032.532.5252527.527.5

Description

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.

Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi. (not translated)