Master's studies

YLI Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence
Master of Business Administration, 90 ECTS


Master of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (not translated)

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25.
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua. (not translated)

Scope and duration

Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-3 vuotta työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna. (not translated)

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. (not translated)

Mode of study

Uuden opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 opiskelumuodossa on tapahtunut pieniä muutoksia: Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Itsenäisen opiskelun ja lähitapaamisten määrä riippuvat omasta opintosuunnitelmasta ja siihen valituista opintojaksoista. Opintojaksojen lähitapaamisia järjestetään arki-iltaisin, intensiivisesti arki- ja/tai lauantai-päivinä sekä virtuaalisesti. (not translated)

Language of tuition

Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta. (not translated)

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 (not translated)

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä. (not translated)

Targets and structure

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta on toteutettu vuodesta 2002 alkaen. Haaga-Helian liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

- suorittanut ymmärtää paremmin omaa työtään laajemmat kokonaisuudet.
- suorittaneella on valmius toimia yhä laajenevissa koti- ja ulkomaisissa verkostoissa.
- suorittaneella on valmius lisääntyvään ja laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön.
- suorittaja syventää sekä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamistaan.
- suorittanut henkilö voi käytännössä toimia yrityksen kehittämisprojektien vetäjänä,
- yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen (ent. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen) koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, niin sanottuja muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Muutosagenteilla on kyky toimia myös kasvuhakuisina ja innovatiivisina yrittäjinä.

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

yrityksen kehittämisprojektin johtajana
yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä
itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä

Tutkinnon rakenne:
Pakolliset syventävät ammattiopinnot 38 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 17 op
Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Uuden master-opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 opintojaksoja on korvattu Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen -koulutuksen opintojaksoilla. (not translated)

Internationalisation

Koulutuksen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien AMK-tutkintojen kursseja. Opiskelija voi myös valita ulkomailla toteutettavia kursseja. Haaga-Helian tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat liittyä organisaation kansainvälistymiseen. (not translated)

Work placement and cooperation with the business community

Yhteistyö opinnäytetyön kohdeorganisaation kanssa on tiivistä tutkinnon ajan, kun suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan. (not translated)

Career opportunities

Koulutusohjelman tuottama ylempi AMK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla alan osaamistaan. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto (not translated)

Postgraduate studies

Tieteelliset jatko-opinnot (not translated)

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme. (not translated)

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi

Koulutuksesta vastaava:
Anu Hakonen
anu.hakonen(at)haaga-helia.fi (not translated)