STROM21 Strategising in Organisations
Master of Business Administration, 90 ECTS

Autumn 2021

Classification

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons on the right. (S = Spring, A = Autumn)

Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Compulsory Studies
(All compulsory)
                           
TKI2HM001 Applied Design Research 5
 
     
           
TKI2HM002 Data Analytics 5
   
       
         
ORD2HM101 Evolving Organisations 5
   
         
       
ORD2HM104 Organisational Behaviour 5
 
     
           
20010100055550000
Specialisation Studies
(All compulsory)
                           
STR4HM001 Strategic Thinking and Growth Strategies 5
 
     
             
STR4HM002 Strategy in Practice 5
 
       
           
STR4HM003 Experimental and Engaging Strategy 5  
   
         
     
STR4HM005 Strategic Financial Management 5
   
       
       
15510550552.52.55000
Thesis
(All compulsory)
                           
THE7HM701 Thesis Phase 1 10
 
     
           
THE7HM702 Thesis Phase 2 10
   
       
       
THE7HM703 Thesis Phase 3 10  
   
         
   
2010101010055555500
Additional Advanced Competencies
(Select 20 ECTS)
                           
STR8HM101 Effective Management Team 5  
   
         
   
COM4HM001 Strategic Brand Management 5
   
       
       
LEA4HM001 Strategic Human Resource Management 5  
   
         
   
STR4HM004 Responsible Business and Sharing Economy 5  
   
         
   
51505150002.52.57.57.500
ECTS credits per period / semester / academic year 603030303001515151517.512.500

Description

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot 20 op - Tutkimuksellinen kehittäminen, Data-analytiikka, Evolving Organisations ja Organisational Behaviour.

Suuntautumisopinnot 20 + 30 op - Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat, Strategia käytännössä, Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö ja Talouden johtaminen strategiatyössä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Muut syventävät opinnot 20 op - Suositellaan valitsemaan seuraavat opintojaksot: Effective Management Team, Strateginen brändin johtaminen, Strateginen henkilöstöjohtaminen ja Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous.

Muihin syventäviin opintoihin suositeltujen opintojaksojen sijaan, voit valita opintojaksoja muista Haaga-Helian ja muiden korkeakoulujen YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä. Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi. (not translated)