Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

LOT21_0 Degree Programme in Sport and Leisure Management
Bachelor of Sport Studies, 210 ECTS

Autumn 2021

Classification

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons on the right. (S = Spring, A = Autumn)

Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Haaga-Helia key competencies
(All compulsory)
                                                 
YHT1PI001 Professional Communication 5
     
           
                       
YHT1PI009 Customer Insight and Marketing 5
       
             
                   
YHT1PI003 ICT Competencies 5
     
           
                       
YHT1PI010 Customer Experience and Sales 5  
       
               
               
YHT1PI005 Teamwork and Project Management 5
       
             
                   
YHT1PI006 Research and Development 5  
       
               
               
YHT1PI007 Principles of Accounting 5  
         
                 
           
YHT1PI013 Entrepreneurship and Business Operations 5  
         
                 
           
YHT1PI011 Professional English (Business English) 5
     
           
                       
YHT1PI012 Business Swedish 5  
         
                 
           
Avaimet opiskeluun ja työelämään 5
 
   
       
27271016111116100885.55.55.55.5880.50.50000
Program key competencies
(All compulsory)
                                                 
SPO1SL401 Physical Education and Sport Pedagogy 1 5
     
           
                       
SPO1SL402 Physical Education and Sport Pedagogy 2 5
       
             
                   
SPO1SL403 Functional Anatomy and Physiology 5
       
             
                   
WOR1SL408 Operating Environments in the Field of Sport and Physical Activity 5
     
           
                       
WOR1SL409 Event Organizing 5
       
             
                   
25000101500000557.57.50000000000
Professional competencies
(Select 85 ECTS)
                                                 
Professional competencies in sports studies
(All compulsory)
                                                 
SPO2SL401 Introduction to Strength and Conditioning 5  
       
               
               
SPO2SL402 Skill Acquisition 5
     
           
                       
SPO2SL403 Physical Activity Behavior and Motivation 5  
       
               
               
SPO2SL404 Nutrition and Recovery 5  
       
               
               
SPO2SL405 Adapted Physical Activity 5  
         
                 
           
SPO2SL406 Developing Sports and Exercise Services 5  
       
               
               
SLF2SL401 Development of Expertice in the Field of Sport and Physical Activity 5
 
 
 
   
   
Professional competences in major studies
(Select 40 ECTS)
   
         
                 
   
Other Professional Competences
(Select 10 ECTS)
     
         
                   
1727410116216202105.55.53310.510.533101010.510.500
Work Placement
(All compulsory)
                                                 
Work Placement 1
(All compulsory)
                                                 
PLA6SLS400 Work Placement 1, Part 1 5
       
             
                   
PLA6SLS401 Work Placement 1, Part 2 5
       
             
                   
Work Placement 2
(All compulsory)
                                                 
PLA6SLS402 Work Placement 2, Part 1 5  
         
                 
           
PLA6SLS403 Work Placement 2, Part 2 5  
         
                 
           
Work Placement 3
(All compulsory)
                                                 
PLA6SLS404 Work Placement 3, Part 1 5    
           
                     
   
PLA6SLS405 Work Placement 3, Part 2 5    
           
                     
   
1010100010010010000550055005500
Bachelor's Thesis
(All compulsory)
                                                 
THE7HH901 Thesis Phase 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Thesis Phase 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Thesis Phase 3 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
ECTS credits per period / semester / academic year 7969620374232372636018.518.52121161618.518.51313181800

Description

Haluamme tarjota opiskelijoillemme motivoivia ja työelämäläheisiä oppimisympäristöjä, joissa he pystyvät kehittymään sekä ihmisinä että tulevina liikunta-alan ammattilaisina. Opintojen tavoite on tarjota valmiudet liikunta-alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin, joissa korostuvat itseohjautuvuus, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen ja yhdessä oppimisen taidot.

Opiskelija perehtyy opintojensa aikana seuraaviin liikunta-alan toimintaympäristöihin: kilpa- ja huippu-urheiluun sekä hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin. Opintojen aikana on mahdollista kehittää osaamista mm. liikunnan ja urheilun pedagogiikan, asiakaslähtöisten palveluiden ja -tapahtumien, liikuntajohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä yrittäjyyden parissa.

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää kehittämistä, suunnittelua, markkinointia, johtamista, ohjausta, osaamisen kehittämistä tai urheilijakeskeistä valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija voi edistää ja kehittää työssään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaelämyksiä. (not translated)