Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2, 1 op - YTI4TV153