Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät, 3 op - YTI4TV114