Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen, 1 op - YTI1TV131