Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, 5 op - WOR8HH201