Terveysliikuntapalveluiden kehittäminen, 10 op - VAL4SL419