Terveyden ja liikunnan edistäminen, 10 op - VAL4SL416