Liikuntapalveluiden kehittäminen 2, 10 op - VAL4SL415