Liikuntapalveluiden kehittäminen 1, 10 op - VAL4SL414