Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 2, 10 op - VAL4SL413