Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 1, 10 op - VAL4SL412