Liikunnan tuotekehitys- tai tapahtumaprojektin suunnittelu ja toteutus, 5 op - VAL4SL408