Markkinointi, viestintä ja brändääminen, 5 op - VAL4SL407