Hyvinvointia tukeva ohjaus ja ohjelmointi, 5 op - VAL4SL404