Matkailualan projekti- ja verkostojohtaminen, 5 op - TOU004AS3A