Matkailualan liiketoimintaympäristö, 5 op - TOU001AS2A